KontaktWitam na mojej stronie.

Do współpracy zapraszam uczniów wszystkich typów szkół (szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, studentów) oraz osoby chcące poprawić swój wynik z egzaminu maturalnego. Oferuję pomoc dydaktyczną w nadrabianiu zaległości, opanowaniu bieżącego materiału, przygotowaniu do sprawdzianów czy egzaminów finalnych. Każdy mój uczeń otrzymuje potrzebne materiały do nauki i ćwiczeń oraz dosęp do testów i zadań online. Dzięki temu czas samych zajęć będzie maksymalnie wykorzystany. Najważniejsze egzaminy w życiu młodzieży szkolnej w dużej mierze oparte są na testach. Moje testy matematyczne w formie elektronicznej to bardzo pomocne narzędzie wspomagające moje korepetycje. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem dzięki automatycznym wynikom, pomagają mi skoncentrować się na przygotowaniu jeszcze lepszej lekcji, oraz w bieżącym kontrolowaniu osiągnięć ucznia. Dla maturzystów proponuję wstępny harmonogram naukowy zajęć (zostanie on dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań): 1. Wyrażenia algebraiczne - teoria i zadania; 2.Liczby rzeczywiste; 3. Funkcje; 4. Funkcja liniowa; 5. Funkcja kwadratowa; 6. Inne funkcje;Ciągi; 7. Ciągi; 8.Trygonometria; 9.Planimetria; 10. Stereometria; 11. Statystyka i metody zliczania. Dodatkowa na poziomie rozszerzonym realizuję rachunek różniczkowy, prawdopodobieństwo i wielomiany. Zapraszam na pierwszą lekcję, na którą materiały znajdują się w dziale " Dokumenty" Pozdrawiam, Agnieszka Dolacińska; Tarczyn, tel. 516 650 733.

Email: adolacinska@o2.pl

Facebook: https://business.facebook.com/ad.matematyka/?business_id=483517121819747

Proszę czekać