Poniżej znajduje się lista aktualnych testów online: Matura podst (M) Matura podstawowa GG Matura 2022 CKE na poziomie podstawowym I pròba przed maturą 2022 - zakres podstawowy i rozszerzony Testy sprawdzające do rozdziałów (zakres rozszerzony) Testy sprawdzające do rozdziałów (zakres podstawowy) Zadania maturalne na poziomie podstawowym Arkusze maturalne - poziom podstawowypodst -przed maturą 2022 - test diagnostycznyrozsz -przed maturą 2022 - test diagnostycznyI podst LICZBY RZECZYWISTEI rozsz LICZBY RZECZYWISTEII podst WYRAŻENIA ALGEBRAICZNEII rozsz WyRAŻENIA ALGEBRAICZNEIII podst RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCIIII rozsz RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCIIV podst FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCIIV rozsz FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCIV podst CIĄGIV rozsz CIĄGIVI podst TRYGONOMETRIAVI rozsz TRYGONOMETRIAVII podst PLANIMETRIAVII rozsz PLANIMETRIAVIII podst GEOMETRIA ANALITYCZNAVIII rozsz GEOMETRIA ANALITYCZNAIX podst STEREOMETRIAIX rozsz STEREOMETRIAX podst STATYSTYKA i PRAWDOPODOBIEŃSTWOXI rozsz STATYSTYKA i PRAWDOPODOBIEŃSTWOXI rozsz RACHUNEK RÓŻNICZKOWY⚠ potęgi i pierwiastki⚠ funkcje i wykresyE8 Ułamki zwykłe i dziesiętneE8 Liczby naturalne i całkowite!!! klasa 5 !!! Figury geometryczne!!! klasa 7 !!! DZIAŁANIA NA LICZBACH WYMIERNYCHMatura ❕❕❕ 2021 ❕❕❕ zadania z arkusza egzaminacyjnegoMatura ❕❕❕ 2020 ❕❕❕ zadania z arkusza egzaminacyjnegoMatura ❕❕❕ 2019 ❕❕❕ zadania z arkusza egzaminacyjnego❕❕❕ liczby, potęgi❕❕❕ działania na pierwiastkach❕❕❕ logarytmy❕❕❕ obliczenia procentowe❕❕❕ wartość bezwzględna❕❕❕ równania i nierówności❕❕❕ funkcja liniowa. Proste❕❕❕ funkcja kwadratowa❕❕❕ wyrażenia algebraiczne❕❕❕ funkcje i wykresy❕❕❕ trygonometria❕❕❕ ciągi - własności ogólne❕❕❕ ciąg arytmetyczny i geometryczny❕❕❕ geometria - podstawowe definicje❕❕❕ figury na płaszczyżnie❕❕❕ geometria analityczna❕❕❕ statystyka❕❕❕ kombinatoeyka❕❕❕ rachunek prawdopodobieństwa❕❕❕ geometria analitycznaprzed maturą 2020 - test diagnostyczny▶ liczby rzeczywiste▶ wyrażenia algebraiczne▶ równania i nierówności▶ funkcje▶ ciągi liczbowe▶ trygonometria▶ planimetria▶ geometria analityczna▶ stereometriaciągi liczbowefunkcjerównania i nierównościwyrażenia algebraiczneTest sprawdzający do rozdziału WPROWADZENIE DO MATEMATYKITest sprawdzający do rozdziału DZIAŁANIA W ZBIORACH LICZBOWYCHTest sprawdzający do rozdziału WYRAŻENIA ALGEBRAICZNETest sprawdzający do rozdziału GEOMETRIA PŁASKA POJĘCIA WSTĘPNETest sprawdzający do rozdziału TRÓJKĄTYTest sprawdzający do rozdziału TRYGONOMETRIATest sprawdzający do rozdziału POLE KOŁA POLE TRÓJKĄTATest sprawdzający do rozdziału FUNKCJA I JEJ WŁASNOŚCITest sprawdzający do rozdziału PRZEkSZTAŁCENIA WYKRESÓW FUNKCJITest sprawdzający do rozdziału FUNKCJA LINIOWATest sprawdzający do rozdziału FUNKCJA KWADRATOWATest sprawdzający do rozdziału CZWOROKĄTYTest sprawdzający do rozdziału POLE CZWOROKĄTATest sprawdzający do rozdziału WIELOMIANYTest sprawdzający do rozdziału UŁAMKI ALGEBRAICZNE, RÓWNANIA WYMIERNETest sprawdzający do rozdziału CIĄGITest sprawdzający do rozdziału TRYGONOMETRIA II zakres rozszerzonyTest sprawdzający do rozdziału ANALIZA MATEMATYCZNA zakres rozszerzonyTest sprawdzający do rozdziału POTĘGI LOGARYTMY FUNKCJA WYKŁADNICZATest sprawdzający do rozdziału ELEMENTY GEOMETRII ANALITYCZNEJTest sprawdzający do rozdziału ELEMENTY KOMBINATORYKI I RACHUNKU PRAWDOPODOBIEŃSTWATest sprawdzający do rozdziału ELEMENTY STATYSTYKI OPISIWEJTest sprawdzający do rozdziału GEOMETRIA PRZESTRZENNAz arkusza egzaminacyjnego 2018 p.podstawowy___ liczby rzeczywiste___ wyrażenia algebraiczne___ równania i nierówności___ funkcje___ ciągi liczbowe___ trygonometria___planimetria___ stereometria___ prawdopodobieństwo i statystykaI Planimetria zadania maturalne zakres podstawowyI Geometria analityczna zadania maturalne zakres podstawowyI Stereometria zadania maturalne zakres podstawowyI Rachunek prawdopodobieństwa zadania maturalne zakres podstawowyZestaw maturalny nr 6 zakres podstawowyZestaw maturalny nr 5 zakres podstawowyZestaw maturalny nr 4 zakres podstawowyZestaw maturalny nr 3 zakres podstawowyZestaw maturalny nr 2 zakres podstawowyZestaw maturalny nr 1 zakres podstawowy


Proszę czekać